DOZATOR VODE ZA PEKARE,
ATMOS PUŠNICA ZA SUŠENJE MESA
UPRAVLJANJE MERENJE I REGULACIJA U INDUSTRIJSKIM PROCESIMA,
 

Proizvodnja

Proizvodnja

Termoregulatori, tajmeri i regulatori za pekarske mašine

Imamo višegodišnje iskustvo u izradi regulatora za pekarsku industriju. Proizvodimo sledeće uređaje:

1. NAJNOVIJA VERZIJA - Digitalni termoregulatori UNIPECENJE2 - 22 regulatora u jednom. Podešavanjem jednog određenog parametra regulator može raditi na jedan od 22 načina. Tako dobijate regulator koji može da se iskoristi na više različitih vrsta peći DUVALJKE, PARNE PEĆI, ROTO PEĆI, PEĆI SA EKONOMATOM itd. Podešen je za priključenje JEDNE sonde FeCo. Ima od 0 do 5 relejnih izlaza. Broj relejnih izlaza se određuje pri narudžbini termoregulatora. Regulator sa više releja može raditi na više načina. Regulator bez releja se koristi samo za merenje i prikaz temperature. Može da radi sa jednim ili 2 grejača, sa jednim ili dva gorionika, sa ili bez tajmera, sa jednim ili dva ventilatora, sa ili bez švela itd. Švel može biti sa tajmerom ili bez. Možete preuzeti detaljno uputstvo Uputstvo za rukovanje uniPECENJE2. Uz uređaj se isporučuju sonde samo po zahtevu.
Termoregulator se može podesiti da radi kao:

MERENJE I PRIKAZ TEMPERATURE

 • 1 - panelmetar za prikaz temperature ( nema releje )

TERMOREGULATOR, TAJMER, ŠVEL, VENTILATOR

 • 2 - termo regulator ( koristi 2 releja )
 • 3 - termo regulator sa tajmerom ( koristi 2 releja )
 • 4 - termo regulator sa švelom ( koristi 3 releja )
 • 5 - termo regulator sa tajmerom i švelom ( koristi 3 releja )
 • 6 - termo regulator sa švelom i jednim ventilatorom ( koristi 4 releja )
 • 7 - termo regulator sa tajmerom i švelom i jednim ventilatorom ( koristi 4 releja )

TERMOREGULATOR ZA DUVALJKE

 • 8 - termo regulator sa dva ventilatora ( koristi 3 releja )
 • 9 - termo regulator sa dva ventilatora, švelom ( koristi 5 releja )
 • 10 - termo regulator sa dva ventilatora, švelom i tajmerom ( koristi 5 releja )

TERMOREGULATOR ZA PEĆI SA 2 GORIONIKA

 • 11 - termo regulator sa regulisanjem 2 temperature ( koristi 3 releja )
 • 12 - termo regulator sa regulisanjem 2 temperature i tajmerom ( koristi 3 releja )
 • 13 - termo regulator sa regulisanjem 2 temperature i švelom ( koristi 4 releja )
 • 14 - termo regulator sa regulisanjem 2 temperature i švelom i tajmerom ( koristi 4 releja )
 • 15 - termo regulator sa regulisanjem 2 temperature i švelom i jednim ventilatorom ( koristi 5 releja )
 • 16 - termo regulator sa regulisanjem 2 temperature i švelom i jednim ventilatorom i tajmerom ( koristi 5 releja )

TERMOREGULATORI SA EKONOMATOM

 • 17 - termo regulator sa ekonomatom ( koristi 3 releja )
 • 18 - termo regulator sa ekonomatom i tajmerom ( koristi 3 releja ) 
 • 19 - termo regulator sa ekonomatom i švelom ( koristi 4 releja )
 • 20 - termo regulator sa ekonomatom i tajmerom i švelom ( koristi 4 releja )
 • 21 - termo regulator sa ekonomatom i švelom i ventilatorom ( koristi 5 releja )
 • 22 - termo regulator sa ekonomatom i tajmerom i švelom i ventilatorom ( koristi 5 releja )

Cena regulatora UNIPECENJE2:
UNIPECENJE2 bez releja - 70€ + PDV u dinarskoj protiv vrednosti,
UNIPECENJE2 sa 1 relejem - 80€ + PDV u dinarskoj protiv vrednosti,
UNIPECENJE2 sa 2 releja - 85€ + PDV u dinarskoj protiv vrednosti,
UNIPECENJE2 sa 3 releja - 90€ + PDV u dinarskoj protiv vrednosti,
UNIPECENJE2 sa 4 releja - 100€ + PDV u dinarskoj protiv vrednosti
UNIPECENJE2 sa 5 releja - 120€ + PDV u dinarskoj protiv vrednosti

2. Digitalni regulatori temperature za duvaljke sa odvojenim panelom i zujalicom. Displej i regulator su povezani kablom sa 4 žice. Regulator ima 5 relejnih izlaza - 250€ + PDV u dinarskoj protiv vrednosti

3. Digitalni regulatori temperature i vlažnosti vazduha TVR7rc sa sondom za fermentacione komore. - 150€ + PDV u dinarskoj protiv vrednosti. Kada se kupuje sonda bez regulatora TVR7rc - 80€ + PDV u dinarskoj protiv vrednosti.

4. Regulatori struje sa strujnim reduktorom za kontrolu doziranja vode u boce sa elektrodama koje se koriste za pravljenje pare u fermentacionim komorama. - 80€ + PDV u dinarskoj protiv vrednosti a kada se kupuje zajedno sa  TVR7rc -  60€ + PDV u dinarskoj protiv vrednosti

5. Digitalni dozatori vode DM1000 pri pravljenju testa. Vrši se merenje, prikaz količine i doziranje vode i merenje i prikaz temperature. Opis, uputstva, cenovnik i slike možete videti na dozatori.

6. Vremenski releji T3OUT za kontrolu rada motora ventilatora u pekarskim pećima tj. duvaljkama. Podešava se vreme rada dva ventilatora i vreme pauze između rada ventilatora. Uređaj je u kutiji koja se postavlja na DIN šinu. Može zameniti stare tajmere duvaljki sa krivuljarima i elektromotorom. - 65€ + PDV u dinarskoj protiv vrednosti

7. Senzori vlažnosti i temperature vazduha (sa 4 žice) koji odgovaraju nekim WIESHEU  proofer fermentacionim komorama - 100€ + PDV u dinarskoj protiv vrednosti

8. Senzori vlažnosti i temperature vazduha (sa 5 žica) koji odgovaraju nekim WIESHEU  proofer fermentacionim komorama - 100€ + PDV u dinarskoj protiv vrednosti

9. STARO - Digitalni termoregulatori PT6 sa tajmerom pečenja, kontrolom švelovanja, kontrolom okretanja ventilatora, za pekarske peći za sonde FeCo. Najviše se koriste za remont peći DUVALJKI gde može zameniti kompletnu upravljačku automatiku Uz uređaj se isporučuju sonde samo po zahtevu. - 200€ + PDV u dinarskoj protiv vrednosti. 

10. STARO - Digitalni termoregulatori PIZZA za pekarske peći za DVE sonde FeCo.Uz uređaj se isporučuju sonde samo po zahtevu. - 100€ + PDV u dinarskoj protiv vrednosti

Pri izradi uređaja veliku pažnju polažemo na izbor kvalitetnih komponenti, profesionalne štampane pločice, kvalitetno lemljenje, pravljenje kvalitetnih programa za mikrokontrolere, testiranje i kontrola kvaliteta gotovog uređaja.

Povezani članci