Temperaturna sonda tip J za termoregulator

15 

Temperaturna sonda za pekarsku peć

Temperaturna sonda služi za merenje temperature u pekarskoj peći. Vrh se postavi u peć a drugi kraj sa žicama se priključi na konektor termoregulatora. Senzor koji se koristi u ovoj sondi je termopar. Zaštitni vrh je napravljen od nerđajućeg čelika.

Pri priključenju se mora paziti na polaritet. Potrebno je promeniti mesta žicama sonde ako se pri rastu temperature, na displeju smanjuje izmerena temperatura.

Dimenzije:

Standardna dužina kabla – 1,5m.
Dimenzije metalnog vrha sonde – Ø6×60 mm.

Maksimalna temperatura:

tip “K” – 600 ºC
tip “J”  – 400 ºC