485-2xPt100

Category:

Opis

Uređaj služi za centralno merenje i praćenje temperature na mernom mestu. Podaci se šalju u računar.

Uređaj se može koristi za centralno merenje temperature komore i centra proizvoda u mesnoj industriji.

Ulaz za merenje temperature

  • senzor temperature Pt100 – 3 komada

Izlaz

  • RS485 – komunikacioni izlaz

Pamćenje podataka

Uređaj ne pamti podatke nego samo meri temperature i šalje na zahtev računara

Program za centralno praćenje temparatura

Atmos log

Scroll to Top