,

Centar PP5_LCD

240  (Cene su sa uračunatim PDV 20%)

Proizvodimo uređaje za mesnu industriju. Regulatori se mogu ugrađivati na novim i polovnim mesarskim mašinama. Naši regulatori upravljaju raznim mašinama koje spadaju u opremu za proizvodnju u mesnoj, mesarskoj i klaničnoj industriji. To su vakumirka, tambler ili mešalica, atmos, duplikator, porciomat ili punilica, centar proizvoda ..
Regulatori kontrolišu mesarskim mašinama:

 • Atmos 8  pušnica – mašina za sušenje i dimljenje mesa
 • Vakumirka – mašina za vakumiranje robe
 • Tambler ili mešalica – mašina za okretanje robe
 • Centar – jednostavni Atmos mašine za sušenje mesa i duplikatori za npr. topljenje čvaraka gde se greje ulje a posle to ulje greje robu koja se temperaturno obrađuje
 • Punilica ili porciomat – pravljenje salame, kobasica itd

Regulatori upravljaju motorima, ventilatorima, turbinama, ventilima, grejanjem i hlađenjem a mogu meriti temperaturu, vlažnost, pritisak, vakum i vreme. Podatke prikazuju na LCD displeju a zadavanje parametara i komanda se vrši preko tastature na regulatoru.

CENTAR – regulator koji upravlja mašinom za sušenje mesa i mesnih prerađevina

Sušenje mesa je dobar način da se produži rok trajanja mesnih proizvoda i poboljša ukus i naprave specijaliteti od mesa.

Funkcija

Regulator CENTAR služi da za upravljanjem novim ili starim Atmos pušnicama kojima je potrebna samo kontrola grejanja komore i praćenje temperature u komori i centru proizvoda.  Upravlja uključenjem grejanja. Preko uređaja se zadaju vremena.

Starovanje, pauza i zaustavljanje procesa grejanja tasterima START/KRAJ i PAUZA

DA

Mogućnost zadavanje vremena sušenja

DA

Automatsko isključenje procesa grejanja

 • dostizanjem zadate temperature centra
 • istekom zadatog vremena procesa

Regulacija temperature sa ΔT

DA

Regulacija temperature komore

Parametri regulacije koji se zadaju su:

 • Zadata temperatura Centra
 • Zadata temperatura Komore
 • Zadata temperatura ΔT
 • Maksimalno vreme sušenja

Temperatura komore se reguliše na osnovu izmerenih i zadatih vrednosti temperature centra i komore. Regulacija može raditi sa i bez ΔT. Ako je ΔT podešeno na 0º onda uređaj radi bez ΔT i održava zadatu temperaturu komore u komori. Ako je ΔT različito od 0º onda je zadata temperatura koja se održava u komori jednaka zbiru izmerene temparature centra i zadatog ΔT.

Merna mesta za merenje temperature

NAPOMENA sonde temperature NISU uračunate u cenu uređaja i posebno se naručuju

Programi i koraci

 • Broj programa – 1 (ručno)
 • Broj koraka tj. vrsta obrade – 1 (ručno)

Tip sonde za merenje temperature

 • Pt-100

Relejni izlazi

 • Broj relejnih izlaza – 3

Regulacija

 • Svetlosni indikator rada – uključeno kada je proces u toku
 • Grejanje komore
 • Alarmna zujalica – KRAJ PROCESA
Scroll to Top