,

Tambler Mešalica za meso PP5_LCD

192  (Cene su sa uračunatim PDV 20%)

Regulator za tambler

Proizvodimo uređaje za mesnu industriju. Regulatori se mogu ugrađivati na novim i polovnim mesarskim mašinama. Naši regulatori upravljaju raznim mašinama koje spadaju u opremu za proizvodnju u mesnoj, mesarskoj i klaničnoj industriji. To su vakumirka, tambler ili mešalica, atmos, duplikator, porciomat ili punilica, centar proizvoda ..
Regulatori kontrolišu mesarskim mašinama:

  • Atmos 8  pušnica – mašina za sušenje i dimljenje mesa
  • Vakumirka – mašina za vakumiranje robe
  • Tambler ili mešalica – mašina za okretanje robe
  • Centar – jednostavni Atmos mašine za sušenje mesa i duplikatori za npr. topljenje čvaraka gde se greje ulje a posle to ulje greje robu koja se temperaturno obrađuje
  • Punilica ili porciomat – pravljenje salame, kobasica itd

Regulatori upravljaju motorima, ventilatorima, turbinama, ventilima, grejanjem i hlađenjem a mogu meriti temperaturu, vlažnost, pritisak, vakum i vreme. Podatke prikazuju na LCD displeju a zadavanje parametara i komanda se vrši preko tastature na regulatoru.

Tambler ili mešalica – mašina za okretanje robe

Funkcija

Regulator TAMBLER služi da za upravljanjem novim ili starim tamblerom tj. mešalicom. Upravlja okretanjem bubnja u jednu ili drugu stranu, uključenjem vakum pumpe, uključenje elektroventila za devakumiranje. Preko uređaja se zadaju vremena.

Programi

Regulator im 30 programa za različite potrebe tamblovanja tj. mešanja. Podešavaju se parametri: ukupno vreme mešanja, vreme rada, vreme pauze. Ako je vreme pauze jednako 0 onda se okreće u jednom smeru bez pauze.

RUČNI/AUTOMATSKI način rada

Zbog bezbednosti postoji taster kojim se prebacuje u ručni ili automatski način rada. U automatskom načinu rada mešalica se okreće određeno vreme pa pravi pauzu i sve to tako dok ne istekne zadato ukupno vreme. U ručnom načinu rada pritiskom na određeni taster se ručno komanduje okretanjem u jednom ili drugom smeru, vakumiranjem ili devakumiranjem.

Automatski rad – rad sa tajmerima

Rad po programu. Počinje pritiskom na taster START AUTO. Završava se istekom ukupnog vremena  ili pritiskom na taster STOP.

Ručni rad – počinje i završava se pritiskom na taster

  • Okretanje bubnja u smeru tamblovanja
  • Okretanje bubnja u smeru istovaranja
  • Uključenje i isključenje VAKUM PUMPE
  • Uključenje i isključenje elektroventila za DEVAKUMIRANJE

Smer okretanja – 1 ili  2 smera

Okretanje tj. mešanje se uglavnom vrši u jednom smeru. Postoji mogućnost da se podesi da se prilikom mešanja okretanje vrši u oba smera.

Dokumentacija

Uputstvo za rukovanje – REGULATOR TAMBLER PP5_LCD

video zapisi i uputstva na YOUTUBE – !!! UKLJUČITE TITL DA VIDITE TEKST

Oglasi na Kupujem-prodajem

Scroll to Top