Termoregulator PP5_LCD ETAZNA 2T

228  (Cene su sa uračunatim PDV 20%)

2 REGULATORA U JEDNOM (gornja i donja ulazna temperatura,  rad gornjeg i donjeg grejača,   tajmer, švel, klapna, hauba, programi,  produženje pečenja, EKO MOD)

Opširnije o pekarskim termoregulatorima…

Termoregulatori se koriste u pekarskim pećima kako bi se održavala i kontrolisala temperatura u pećima tokom pečenja. Pekarske peći zahtevaju precizno upravljanje temperaturom kako bi se osigurala konzistentna i ravnomerno pečenja pekarskih proizvoda kao što su hleb, peciva, kolači i ostali pekarski proizvodi.
Evo nekoliko razloga zašto se koriste termoregulatori u pekarskim pećima:

  • Preciznost temperature: Pekarski proizvodi zahtevaju tačno podešenu temperaturu kako bi se postigao željeni kvalitet i tekstura. Termoregulatori omogućavaju precizno održavanje željene temperature u peći, što osigurava dosledne rezultate.
  • Ravnomerno pečenje: Ravnomerna raspodela toplote u peći ključna je za ravnomerno pečenje pekarskih proizvoda. Termoregulatori pomažu u održavanju stalne temperature u različitim delovima peći, osiguravajući da se pekarski proizvodi peku ravnomerno.
  • Ušteda energije: Podešavanje temperature peći prema potrebama pekarskih proizvoda pomaže u uštedi energije. Termoregulatori mogu automatski prilagođavati temperaturu peći kako bi se održao željeni temperaturni raspon, smanjujući prekomerno grejanje i potrošnju energije.
  • Sigurnost: Pekarske peći obično koriste visoke temperature tokom pečenja, stoga je važno imati pouzdan sistem kontrole temperature radi sigurnosti. Termoregulatori mogu nadzirati i ograničavati maksimalnu temperaturu peći, štiteći od pregrevanja i potencijalnih opasnosti.

Ukratko, termoregulatori su ključni elementi pekarskih peći jer omogućuju preciznu kontrolu temperature, ravnomerno pečenje, uštedu energije i sigurnost.

Zatvori

Opis naših termoregulatora

Proizvodimo termoregulatore za razne pekarske peći: duvaljke, etažne sa 2 temperature, etažne sa ekonomatom, roto peći i parne peći. Osnovna uloga im je regulisanje temperature pečenja pekarskih proizvoda. Uz regulaciju temperature imaju tajmer za kontrolu vremena pečenja. U zavisnosti od namene imaju razne relejne izlaze: grejanje, ventilator u jednom smeru, ventilator u drugom smeru, grejanje gore, grejanje dole, tajmer, švel, kolica, hauba, klapna, zvono. Na termoregulatore se mogu priključiti jedna od dve vrste senzora temperature i to: J (FeCo) ili K (NiCrNi). Izbor senzora se bira u parametrima uređaja.

Termoregulatori imaju LCD displej na kojem se mogu osim temperature videti i ostali parametri. Tastatura za rukovanje i zadavanje parametara nema pokretnih mehaničkih delova a samim tim joj je duži vek trajanja.

Merenje temperature – ulaz za 2 sonde

Uređaj ima ulaz za 2 sonde za merenje temperature i 2 relejna izlaza za sklopke gornjeg i donjeg grejača.

Sonde se ne isporučuju uz uređaj. Koriste se postojeće sonde na pećima ili se naknadno naručuju. Vrste senzora koje uređaj podržava su:

  • termopar – tip J
  • termopar – tip K

Maksimalna zadata temperatura pečenja

450 ºC

Regulacija temperature – različito za gornji i donji grejač

Temperatura se reguliše zadavanjem željene temperture za donji i gornji grejač. U zavisnosti od zadate gornje i donje temperature i izmerene gornje i donje temperature se kontroliše rad gornjeg i donjeg grejača.

Vreme pečenja i programi

Uređaj može raditi u ručnom režimu i sa programima. Podešava se vreme pečenja posle koje uređaj svira i uključuje relej za zvono ako je tako podešeno. Postoji mogućnost produženja vremena pečenja posle kojeg će uređaj ponovo svirati.

Ako se koriste programi onda se može videti naziv programa, stanje npr. predgrevanje ili završeno pečenje kada istekne vreme itd. Kontroliše se rad u 5 faza u kojima se zadaje temperatura predgrevanja, temperature u svim fazama, vreme svake faze, vreme i broj švelovanja po fazama, uključenost klapne po fazama.

Švelovanje – puštanje pare

Švelovanje se može aktivirati ručno pomoću tastera na tastaturi ili automatski u programu. Ne dozvoljava švelovanje kada je peć hladnija od 100 stepeni. Švelovanje utiče na rad grejača i turbine. Uređaj nema u sebi termostat za švel nego samo komandu švelovanja.

Kontrola klapne

Klapna se može aktivirati ručno pomoću tastera na tastaturi ili automatski u programu.

Kontrola haube

Hauba se može aktivirati ručno pomoću tastera na tastaturi ili automatski posle otvaranja vrata. Ako se hauba ne koristi može se relej iskoristiti za spoljašnje zvono ili otključavanje vrata.

EKO mod

Uređaj može da radi u EKO modu gde štedi potrošnju električne energije. Naročito je pogodno gde je potrošnja električne energije ograničena  ugovorom sa elektrodistribucijom. U EKO modu peć radi sa pola snage i sporije se zagreva. Tasterom na uređaju se u svakom trenutku može uključiti ili isključiti.

Prikaz stanja izlaznih releja

Radi brže i lakše dijagnostike problema, na displeju se prikazuje stanje releja. Velikim slovom se prikazuje ako je relej uključen. Malim slovom se prikazuje ako je relej isključen.

Naši kupci su:

Klikni na link

Dokumentacija

Uputstvo za rukovanje – TERMOREGULATOR ETAŽNA 2T sa 2 temperature LCD_PP5

video zapisi i uputstva na YOUTUBE – !!! UKLJUČITE TITL DA VIDITE TEKST

Oglasi na Kupujem-prodajem

Scroll to Top