Termoregulator PP5_LCD ETAZNA EKONOMAT

228  (Cene su sa uračunatim PDV 20%)

2 REGULATORA U JEDNOM (ulazna temperatura,  rad gornjeg i donjeg grejača u procentima, tajmer,  produženje pečenja)

Opširnije o pekarskim termoregulatorima…

Termoregulatori se koriste u pekarskim pećima kako bi se održavala i kontrolisala temperatura u pećima tokom pečenja. Pekarske peći zahtevaju precizno upravljanje temperaturom kako bi se osigurala konzistentna i ravnomerno pečenja pekarskih proizvoda kao što su hleb, peciva, kolači i ostali pekarski proizvodi.
Evo nekoliko razloga zašto se koriste termoregulatori u pekarskim pećima:

  • Preciznost temperature: Pekarski proizvodi zahtevaju tačno podešenu temperaturu kako bi se postigao željeni kvalitet i tekstura. Termoregulatori omogućavaju precizno održavanje željene temperature u peći, što osigurava dosledne rezultate.
  • Ravnomerno pečenje: Ravnomerna raspodela toplote u peći ključna je za ravnomerno pečenje pekarskih proizvoda. Termoregulatori pomažu u održavanju stalne temperature u različitim delovima peći, osiguravajući da se pekarski proizvodi peku ravnomerno.
  • Ušteda energije: Podešavanje temperature peći prema potrebama pekarskih proizvoda pomaže u uštedi energije. Termoregulatori mogu automatski prilagođavati temperaturu peći kako bi se održao željeni temperaturni raspon, smanjujući prekomerno grejanje i potrošnju energije.
  • Sigurnost: Pekarske peći obično koriste visoke temperature tokom pečenja, stoga je važno imati pouzdan sistem kontrole temperature radi sigurnosti. Termoregulatori mogu nadzirati i ograničavati maksimalnu temperaturu peći, štiteći od pregrevanja i potencijalnih opasnosti.

Ukratko, termoregulatori su ključni elementi pekarskih peći jer omogućuju preciznu kontrolu temperature, ravnomerno pečenje, uštedu energije i sigurnost.

Zatvori

Zašto se pečenje podešava u procentima …

Temperatura na etažnoj peći se često zadaje u procentima za gornje i donje grejače radi veće fleksibilnosti i preciznosti u podešavanju temperature. Kada se koriste procenti umesto fiksnih temperatura, korisnik može fino podešavati snagu grejanja i time kontrolisati željenu temperaturu u prostoru.
Zadavanje temperature u procentima omogućava podesivost između minimalne i maksimalne snage grejanja koje etažna peć može pružiti. Na primer, ako je maksimalna snaga grejanja peći 2000 W, korišćenjem postavke od 50% korisnik može postići snagu grejanja od 1000 W. Na taj način, temperatura se može prilagoditi promenljivim uslovima, kao što su spoljna temperatura, izolacija prostorije ili lična zahtevi korisnika.
Kod etažnih peći koje imaju odvojene grejače za gornji i donji deo peći, korišćenje postavki u procentima omogućava još veću kontrolu nad temperaturom. Na primer, korisnik može postaviti donji grejač na 70% i gornji grejač na 30%, što će rezultirati toplijim donjim delom prostorije u odnosu na gornji deo. Ovo može biti korisno u situacijama kada je potrebno više toplote na nižim nivoima prostorije, kao što je u slučaju prostorija sa visokim plafonima.
Korišćenje postavki u procentima omogućava prilagodljivost i kontrolu nad temperaturom, što je često korisno u cilju udobnosti i energetske efikasnosti. Međutim, važno je da korisnici pravilno razumeju podešavanja peći i koriste ih u skladu sa preporukama proizvođača kako bi obezbedili sigurnost i optimalno funkcionisanje sistema grejanja.

Zatvori

Opis naših termoregulatora

Proizvodimo termoregulatore za razne pekarske peći: duvaljke, etažne sa 2 temperature, etažne sa ekonomatom, roto peći i parne peći. Osnovna uloga im je regulisanje temperature pečenja pekarskih proizvoda. Uz regulaciju temperature imaju tajmer za kontrolu vremena pečenja. U zavisnosti od namene imaju razne relejne izlaze: grejanje, ventilator u jednom smeru, ventilator u drugom smeru, grejanje gore, grejanje dole, tajmer, švel, kolica, hauba, klapna, zvono. Na termoregulatore se mogu priključiti jedna od dve vrste senzora temperature i to: J (FeCo) ili K (NiCrNi). Izbor senzora se bira u parametrima uređaja.

Termoregulatori imaju LCD displej na kojem se mogu osim temperature videti i ostali parametri. Tastatura za rukovanje i zadavanje parametara nema pokretnih mehaničkih delova a samim tim joj je duži vek trajanja.

Merenje temperature – ulaz za 1 sondu

Uređaj ima ulaz za 1 sondu za merenje temperature i 2 relejna izlaza za sklopke gornjeg i donjeg grejača.

Sonde se ne isporučuju uz uređaj. Koriste se postojeće sonde na pećima ili se naknadno naručuju. Vrste senzora koje uređaj podržava su:

  • termopar – tip J
  • termopar – tip K

Maksimalna zadata temperatura pečenja

450 ºC

Regulacija temperature – ekonomat

Grejanje se uključuje kada je izmerena temperatura manja od zadate. Temperatura se reguliše zadavanjem procenta uključenosti u vremenu posebno za gornji i posebno za donji grejač tj. rad sa ekonomatom

Vreme pečenja i programi

Uređaj može raditi u ručnom režimu i sa programima. Podešava se vreme pečenja posle koje uređaj svira i uključuje relej za zvono ako je tako podešeno. Postoji mogućnost produženja vremena pečenja posle kojeg će uređaj ponovo svirati.

Ako se koriste programi onda se može videti naziv programa, stanje npr. predgrevanje ili završeno pečenje kada istekne vreme itd. Kontroliše se rad u 5 faza u kojima se zadaje temperatura predgrevanja, temperature u svim fazama, vreme svake faze, vreme i broj švelovanja po fazama, uključenost klapne po fazama.

Švelovanje – puštanje pare

Švelovanje se može aktivirati ručno pomoću tastera na tastaturi ili automatski u programu. Ne dozvoljava švelovanje kada je peć hladnija od 100 stepeni. Švelovanje utiče na rad grejača i turbine. Uređaj nema u sebi termostat za švel nego samo komandu švelovanja.

Kontrola klapne

Klapna se može aktivirati ručno pomoću tastera na tastaturi ili automatski u programu.

Kontrola haube

Hauba se može aktivirati ručno pomoću tastera na tastaturi ili automatski posle otvaranja vrata. Ako se hauba ne koristi može se relej iskoristiti za spoljašnje zvono ili otključavanje vrata.

Prikaz stanja izlaznih releja

Radi brže i lakše dijagnostike problema, na displeju se prikazuje stanje releja. Velikim slovom se prikazuje ako je relej uključen. Malim slovom se prikazuje ako je relej isključen.

Naši kupci su:

Klikni na link

Dokumentacija

Uputstvo za rukovanje – TERMOREGULATOR ETAŽNA SA EKONOMATOM LCD_PP5

video zapisi i uputstva na YOUTUBE – !!! UKLJUČITE TITL DA VIDITE TEKST

Oglasi na Kupujem-prodajem

Scroll to Top