USB-RS485

108  (Cene su sa uračunatim PDV 20%)

Povezivanje ATMOS regulatora i kompjutera koji skuplja podatke

Opis uređaja

USB RS485 interfejs služi za povezivanje PC računara i jednog ili više Atmos regulatora. PC računar skuplja podatke kao data logger. Podaci koji se skupljaju su: temperatura centra, temperatura komore program, step ..

USB RS485 atmos data logger je neophodan za  prikupljanje podataka temperatura,

Ima 2 priključka

  • USB priključak za povezivanje sa kompjuterom
  • RS485 priključak za povezivanje sa jednim ili više Atmos regulatorom

Maksimalna udaljenost USB-RS485 interfejsa i Atmos regulatora

Atmos regulatori mogu biti udaljeni od interfejsa USB-RS485 maksimalno 1000m

Atmos i program za praćenje temperature

Naše Atmos regulatore možete videti na http://www.timelectronic.co.rs/product/atmos-8-pusnica-pp5_lcd/

Program data logger koji se koristi za skupljanje podataka možete videti na http://www.timelectronic.co.rs/product/atmos-log/

 

 

Scroll to Top