Vakumirka PP5_LCD

240  (Cene su sa uračunatim PDV 20%)

Kontroler sa RUČNIM zatvaranjem poklopca

Proizvodimo uređaje za mesnu industriju. Regulatori se mogu ugrađivati na novim i polovnim mesarskim mašinama. Naši regulatori upravljaju raznim mašinama koje spadaju u opremu za proizvodnju u mesnoj, mesarskoj i klaničnoj industriji. To su vakumirka, tambler ili mešalica, atmos, duplikator, porciomat ili punilica, centar proizvoda ..
Regulatori kontrolišu mesarskim mašinama:

  • Atmos 8  pušnica – mašina za sušenje i dimljenje mesa
  • Vakumirka – mašina za vakumiranje robe
  • Tambler ili mešalica – mašina za okretanje robe
  • Centar – jednostavni Atmos mašine za sušenje mesa i duplikatori za npr. topljenje čvaraka gde se greje ulje a posle to ulje greje robu koja se temperaturno obrađuje
  • Punilica ili porciomat – pravljenje salame, kobasica itd

Regulatori upravljaju motorima, ventilatorima, turbinama, ventilima, grejanjem i hlađenjem a mogu meriti temperaturu, vlažnost, pritisak, vakum i vreme. Podatke prikazuju na LCD displeju a zadavanje parametara i komanda se vrši preko tastature na regulatoru.

Vakumirka -mašina za vakumiranje robe

Vakuum pakovanje je dobar način da se produži rok trajanja prehrambenih proizvoda i zaštiti hrana od spoljašnjeg uticaja sredine.

Funkcija

Regulator VAKUMIRKA služi da za upravljanjem novim ili starim vakumirkama.  Upravlja uključenjem vakum pumpe, ventila za jastuk, devakum i gas, grejača za varenje i sečenje. Preko uređaja se zadaju vremena.

Programi

Regulator im 20 programa za različite potrebe vakumiranja. Podešava se parametri vakumiranja, ubacivanja gasa, varenja,  sečenja,

Vakumiranje

U svaki program se upisuje trajanje vakumiranja.

Prekidanje vakumiranja

U slučaju da se vakumiraju tečnosti dolazi za pojave mehurića. Da bi se to izbeglo, rukovaoc treba da pritisne taster STOP VAKUM i vakumiranje se prekida i proces se nastavlja do kraja.

Ubacivanje inertnog gasa

U svaki program se upisuje da li se ubacuje gas i koliko traje ubacivanje. Tako se veoma lako bira da li će se u neki proizvod ubacivati gas ili ne.

Multi cycle

Nekada je potrebno zbog prirode proizvoda vršiti nekoliko puta naizmenično vakumiranje i ubacivanje gasa. U svaki program se upisuje da li se koristi i koji je broj dodatnih ciklusa. Ova mogućnost treba da bude dozvoljena u ADJ parametrima da bi mogla da se koristi.

Jastuk

Pre varenje je potrebno naduvati jastuk. Vreme duvanja jastuka se podešava u ADJ parametrima koje podešava serviser.

Varenje i sečenje

U svaki program se upisuje trajanje varenja. Tamo gde je potrebno i sečenje, upisuje se da li se vrši i koliko traje sečenje.

Devakumiranje

Na kraju procesa se vrši devakumiranje. Devakumiranje traje neko minimalno vreme a zatim prestaje čim se poklopac podigne.

Devakumiranje pri uključenju uređaja

Uređaj prilikom uključenja uključuje devakumiranje neko kratko vreme. To služi u slučaju ako je iz nekog razloga ostao poklopac spušten i izvučen vazduh.

Brojač vakumiranja

Na displeju postoji brojač vakumiranja. Brojač se povećeva pri svakom uspešno završenom vakumiranju. Tasterom RESET BROJAČ se brojač resetuje na nulu.

Čišćenje vakum pumpe

Služi za odstranjivanje vlage iz ulja i sprotiv korozije. Čišćenje pumpe treba sprovoditi u vremenskim periodima koje je predložio proizvođač vakum pumpe. Pritiskom na taster za čišćenje vakum pumpe i spuštanjem poklopca, počinje čišćenje pumpe.  Na displeju piše da je čišćenje u toku i preostalo vreme do kraja. Čišćenje pumpe se može prekinuti pritiskom na taster STOP VAKUM ali se to ne preporučuje. Poklopac se podiže na kraju čišćenja tj. kada istekne potrebno vreme.

Dokumentacija

Uputstvo za rukovanje – REGULATOR VAKUMIRKE PP5_LCD

video zapisi i uputstva na YOUTUBE – !!! UKLJUČITE TITL DA VIDITE TEKST

Oglasi na Kupujem-prodajem

 

Scroll to Top