Elektronski uredjaj protiv kamenca

Elektronski sistem protiv vodenog kamenca je uredjaj koji se koristi protiv taloženja naslaga vodenog kamenca na vodovodnoj instalaciji i opremi. On štiti vodovodnu instalaciju, uređaje i opremu od novih i starih naslaga kamenca. Uređaj nije omekšivač depurator vode i ne služi za omekšavanje pošto vodeni kamenac i dalje ostaje u vodi ali sa drugačijom kristalnom strukturom. Sa promenjenom kristalnom strukturom se kamenac manje taloži na vodovodnoj instalaciji i opremi pa samim tim izađe prilikom istakanja. Aparat protiv kamenca služi za sprečavanje taloženja kamenca na vodovodnoj instalaciji i skidanju starih naslaga pri čemu nije i ne koristi hemijska sredstva.

  • BEZ SOLI, HEMIJE, ODRŽAVANJA, DIREKTNOG DODIRA SA VODOM, NEMA SEČENJA CEVI
  • Ekološki tretman vode
  • Štiti vaše cevi i opremu od kamenca
  • Ne utiče na hemijski sastav vode
  • Rastvara postojeće naslage tokom upotrebe
  • Utiče na proces kristalizacije kalcijuma u tvrdoj vodi

Naši kupci su :

Referentna lista

Dokumentacija :

Uputstvo za montažu – elektronski sistem protiv kamenca – žičane elektrode

video zapisi i uputstva na YOUTUBE – !!! UKLJUČITE TITL DA VIDITE TEKST

Oglasi na Kupujem-prodajem

Showing all 4 results