Termoregulator PP5_LCD ETAZNA 2T

130 

2 REGULATORA U JEDNOM (gornja i donja ulazna temperatura,  rad gornjeg i donjeg grejača,   tajmer, švel, klapna, hauba, programi,  produženje pečenja,  STAND-BY)

Opis naših termoregulatora

Proizvodimo termoregulatore za razne pekarske peći: duvaljke, etažne sa 2 temperature, etažne sa ekonomatom, roto peći i parne peći. Osnovna uloga im je regulisanje temperature pečenja pekarskih proizvoda. Uz regulaciju temperature imaju tajmer za kontrolu vremena pečenja. U zavisnosti od namene imaju razne relejne izlaze: grejanje, ventilator u jednom smeru, ventilator u drugom smeru, grejanje gore, grejanje dole, tajmer, švel, kolica, hauba, klapna, zvono. Na termoregulatore se mogu priključiti jedna od dve vrste senzora temperature i to: J (FeCo) ili K (NiCrNi). Izbor senzora se bira u parametrima uređaja.

Termoregulatori imaju LCD displej na kojem se mogu osim temperature videti i ostali parametri. Tastatura za rukovanje i zadavanje parametara nema pokretnih mehaničkih delova a samim tim joj je duži vek trajanja.

Merenje temperature – ulaz za 2 sonde

Uređaj ima ulaz za 2 sonde za merenje temperature i 2 relejna izlaza za sklopke gornjeg i donjeg grejača.

Sonde se ne isporučuju uz uređaj. Koriste se postojeće sonde na pećima ili se naknadno naručuju. Vrste senzora koje uređaj podržava su:

  • termopar – tip J
  • termopar – tip K

Regulacija temperature – različito za gornji i donji grejač

Temperatura se reguliše zadavanjem željene temperture za donji i gornji grejač. U zavisnosti od zadate gornje i donje temperature i izmerene gornje i donje temperature se kontroliše rad gornjeg i donjeg grejača.

Vreme pečenja i programi

Uređaj može raditi u ručnom režimu i sa programima. Podešava se vreme pečenja posle koje uređaj svira i uključuje relej za zvono ako je tako podešeno. Postoji mogućnost produženja vremena pečenja posle kojeg će uređaj ponovo svirati.

Ako se koriste programi onda se može videti naziv programa, stanje npr. predgrevanje ili završeno pečenje kada istekne vreme itd. Kontroliše se rad u 5 faza u kojima se zadaje temperatura predgrevanja, temperature u svim fazama, vreme svake faze, vreme i broj švelovanja po fazama, uključenost klapne po fazama.

Vrata peći

NEMA ULAZA

Kontrola rada kolica

NEMA

Kontrola ventilatora – turbina

NEMA

Švelovanje – puštanje pare

Švelovanje se može aktivirati ručno pomoću tastera na tastaturi ili automatski u programu. Ne dozvoljava švelovanje kada je peć hladnija od 100 stepeni. Švelovanje utiče na rad grejača i turbine. Uređaj nema u sebi termostat za švel nego samo komandu švelovanja.

Kontrola klapne

Klapna se može aktivirati ručno pomoću tastera na tastaturi ili automatski u programu.

Kontrola haube

Hauba se može aktivirati ručno pomoću tastera na tastaturi ili automatski posle otvaranja vrata. Ako se hauba ne koristi može se relej iskoristiti za spoljašnje zvono ili otključavanje vrata.

Prikaz stanja izlaznih releja

Radi brže i lakše dijagnostike problema, na displeju se prikazuje stanje releja. Velikim slovom se prikazuje ako je relej uključen. Malim slovom se prikazuje ako je relej isključen.

Dokumentacija

Uputstvo za rukovanje – TERMOREGULATOR DUVALJKE LCD_PP5

video zapisi i uputstva na YOUTUBE – !!! UKLJUČITE TITL DA VIDITE TEKST

Oglasi na Kupujem-prodajem