Regulator vlažnosti i temperature vazduha

Opis naših regulatora za fermentacione komore

Proizvodimo regulatore za fermentacione komore za hleb i pecivo. Osnovna uloga im je regulisanje temperature i relativne vlažnosti vazduha u fermentacionim komorama. Uz regulaciju temperature i relativne vlažnosti vazduha imaju tajmer za kontrolu vremena fermentacije. U zavisnosti od namene imaju razne relejne izlaze: grejanje, vlaženje, tajmer. Na regulatore se mogu priključiti sonda koja se dobija uz uređaj

Termoregulatori imaju LCD displej na kojem se mogu videti temperatura, relativna vlažnost vazduha i vreme i stanje izlaznih releja. Tastatura za rukovanje i zadavanje parametara nema pokretnih mehaničkih delova a samim tim joj je duži vek trajanja.

Verzije uređaja

  • PP5_LCD
  • PP5_LCD – KOMPLET – sadrži i kutiju sa sijalicama i grebenastim prekidačem za postavljanje na fermentacionu komoru

Showing all 2 results