Regulator vlaznosti i temperature vazduha PP5_LCD

120 

Regulator relativne vlažnosti i temperature vazduha za fermentacione komore

Opis naših regulatora za fermentacione komore

Proizvodimo regulatore za fermentacione komore za hleb i pecivo. Osnovna uloga im je regulisanje temperature i relativne vlažnosti vazduha u fermentacionim komorama. Uz regulaciju temperature i relativne vlažnosti vazduha imaju tajmer za kontrolu vremena fermentacije. U zavisnosti od namene imaju razne relejne izlaze: grejanje, vlaženje, tajmer. Na regulatore se mogu priključiti sonda koja se dobija uz uređaj

Termoregulatori imaju LCD displej na kojem se mogu videti temperatura, relativna vlažnost vazduha i vreme i stanje izlaznih releja. Tastatura za rukovanje i zadavanje parametara nema pokretnih mehaničkih delova a samim tim joj je duži vek trajanja.

Merenje temperature i vlažnosti vazduha

Uređaj ima ulaz za sondu za merenje temperature i relativne vlažnosti vazduha.

Sonda za merenje temperature i vlažnosti vazduha

Sonda se isporučuju uz uređaj. Sastoji se iz senzora koji se postavi na krov komore i kabla dužine oko 3 metra kojim se povezuje sa regulatorom. Na kraju kabla se nalazi konektor koji se utakne u uređaj.

Način rada izlaza za regulaciju vlažnosti

Izlaz regulatora za vlažnost vazduha koristi tip regulacije ON-OFF i može raditi na 2 načina

  • neprekidni rad – Koristi se kada fermentaciona komora ima svoj generator pare. Izlazni relej za vlažnost je uključen kada je trenutna vlažnost manja od zadate a gasi se kada se dostigne zadata vlažnost.
  • rad – pauza – Koristi se kada se para dovodi iz parne peći preko elektromagnetnog ventila. Izlazni relej za vlažnost Elektromagnetni ventil se uključi nekoliko sekundi pa onda pauzira neko vreme. Vremena rada i pauze se mogu podešavati po želji.

Proizvodnja vlage i temperature

Uređaj ne proizvodi vlagu i temperaturu nego meri i upravlja izlaznim relejima.

Vreme fermentacije i programi

Podešava se vreme fermentacijeposle koje uređaj svira i uključuje relej za zvono. Postoji mogućnost produženja vremena fermentacijeposle kojeg će uređaj ponovo svirati.

Prikaz stanja izlaznih releja

Radi brže i lakše dijagnostike problema, na displeju se prikazuje stanje releja. Velikim slovom se prikazuje ako je relej uključen. Malim slovom se prikazuje ako je relej isključen.