WebControl T

120  (Cene su sa uračunatim PDV 20%)

Za merenje temperature. Senzor je u sklopu uređaja.

Category:

Praćenje stanja senzora  preko interneta

Isporuka senzora uz uređaj

  • DA, senzor je u sklopu uređaja

Vrednosti koje senzor meri

  • Temperature

Prikazivanje trenutnih mernih vrednosti

DA

Alarmiranje korisnika usled neregularnosti

U slučaju alarma se šalje email-a korisniku

  • prevelika izmerena vrednost
  • premala izmerena vrednost
  • uključen uređaj

Grafički prikaz izmerenih vrednosti u izabranom periodu

DA

Uređaji preko kojih se mogu gledati podaci

  • desktop računari
  • mobilni telefoni

Pogledajte primere

Scroll to Top