Atmos Log

Program za skupljanje i pregled podataka o radu Atmosa

Opis

Program Atmos log služi za prikupljanje i pregled podataka o radu Atmos PP5_LCD kontrolera.

Instalira se na računaru koji se naziva Server. Kao server se može koristi neki postojeći PC računar koji ima na sebi instaliran Windows 10 operativni sistem.

Pregled podataka se može vršiti na serveru, na računarima, tabletima, mobilnim telefonima u lokalnoj mreži ako je server umrežen, preko interneta ako je server povezan na internet.

server logger atmos
server

Povezivanje servera i Atmos PP5_LCD kontrolera

Server se povezuje sa više Atmos PP5_LCD kontrolera preko komunikacije RS485.
Povezivanje servera i Atmos kontrolera se vrši preko pretvarača USB-RS485.

usb-rs485 isolated interface
USB-RS485

Na USB priključak pretvarača USB-RS485 se priključuje server. Na RS485 priključak pretvarača USB-RS485 su priključuju  Atmos PP5_LCD kontroleri. Dužina kabla od pretvarača USB-RS485 do najdaljeg uređaja Atmos PP5_LCD može biti maksimalno 300 m.

Primanje podataka

Podaci koji se primaju su:

  • temperatura komore
  • temperatura centra
  • ime programa (Roštiljska, Salama, Viršla …)
  • ime procesa (Kuvanje, Dimljenje, Sušenje ….)

Pamćenje primljenih podataka

Podaci se snimaju na hard disku servera

Pregled primljenih podataka

Podaci se mogu videti na:

  • serveru
server logger atmos
Server
  • računarima, tabletima, mobilnim telefonima u lokalnoj mreži (ako je server povezan na lokalnu mrežu)
Local-Area-Networks
Local-Area-Networks
  • računarima, tabletima, mobilnim telefonima na internetu (ako je server povezan na internet)
internet
internet
Scroll to Top